Anti-kolizní systém

STILL anti-kolizní systém

Bezpečnost je pro STILL vždy na prvním místě. Sklady, distribuční centra a další pracoviště s vysokým zastoupením manipulační techniky musí maximálně dbát jak na zdraví lidí, tak na ochranu před poškozením majetku. V často hektickém provozu však snadno dojde k tomu, že se na bezpečnostní opatření zapomíná, nebo jsou dokonce přímo ignorována. Anti-kolizní systém od STILL zajistí, že vaši pracovníci i zboží budou chráněni před nehodami i nedbalostí.

Anti kolizní systém

Statistika, která nudná není

Výzkumný ústav bezpečnosti práce sbírá a pravidelně zveřejňuje statistiky o pracovní úrazovosti. Z dat za rok 2018 vyplývá, že i přes snahu firem zajistit co nejbezpečnější podmínky pro zaměstnance, stále dochází k velkému počtu úrazů. Největším ložiskem úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo odvětví „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti”, ve kterém došlo k celé třetině případů. Velmi nehezkou statistikou je také počet smrtelných pracovních úrazů. V roce 2018 během výkonu práce zemřelo 128 lidí, což je o 28 případů více než v předchozím roce. Proč se počty vážných nehod dlouhodobě nesnižují, i když se na mnoha pracovištích nachází čím dál tím více ochranných značek a výstražných znamení? Důvod má jméno:

Provozní slepota

Když se pracovníci každý den setkávají s těmi stejnými zaprášenými bezpečnostními značkami, tak je po chvilce přestanou vnímat jako varování a stanou se jenom přirozenou součástí prostředí. Nepomůže sebevíc vykřičníků na plakátech a vývěskách. Když nedojde nějakou dobu k vážnému úrazu nebo poničení majetku, mohou pracovníci kvůli provozní slepotě dojít k názoru, že bezpečnostní opatření jsou vlastně zbytečná. Provozní slepota je velmi běžný jev, který postihuje prakticky každé odvětví činnosti. Lze tedy nějak účinně předcházet a bránit se nebezpečným důsledkům provozní slepoty na pracovišti?

Přesná lokalizace zvýší bezpečnost i efektivitu provozu

Abychom dokázali zabránit kolizi a případné vážné nehodě, musíme nejdříve přesně vědět, kde se nachází manipulační technika, lidé a přepravované zboží. Díky našemu anti-kolizním systému může mít každá osoba a součást flotily manipulační techniky svůj vlastní lokátor. Lokátory zajistí, že máte dokonalý přehled o pohybu lidí i vozíků na pracovišti. Na základě získaných dat lze pak zvyšovat efektivitu a ještě dále zlepšovat bezpečnost provozu. Systém lokátorů má 3 základní prvky:

osobní lokátor

Osobní lokátor

může být nošený jako náramek, připevněný na helmu nebo být součástí identifikační karty pracovníka. Bezdrátově komunikuje s ostatními a vibruje v případě hrozícího nebezpečí.

Vozíkový lokátor

možné nainstalovat na jakýkoliv typ vozíku včetně propojení se světelným majákem pro lepší signalizaci nebezpečí.

vozíkový lokátor
řídící jednotka

Řídicí jednotka

funguje jako prostředník mezi lokátory a řídí jednotlivá anti-kolizní opatření jako bezpečnostní brány či světelnou signalizaci.

Řešte problémy ještě dřív, než vzniknou

Když už dokonale známe polohu všech pracovníků a manipulační techniky, je na čase určit a detekovat nebezpečné situace. V našem anti-kolizním systému si můžete přesně definovat podmínky a akce, které vyvolají signalizaci nebo dokonce dočasně omezí pohyb lidí a vozidel. Dejme si příklad z praxe:

Máme definováno, že vzdálenost mezi procházejícím pracovníkem a jedoucím vozíkem musí být minimálně 1 metr. Ve chvíli, kdy se lokátory začnou přibližovat k minimální stanovené hranici mezi sebou, dojde k automatickému zpomalení nebo zastavení vozíku. Stejně tak lze ovládat brány, které omezují přístup pracovníků na místa s rušným provozem a světelnou signalizaci.

Zapomeňte na zaprášené bezpečnostní označení

Už víme, že provozní slepota způsobuje v podstatě neviditelnost všech statických bezpečnostních označení. Jak proti tomu bojovat? No přece dynamickým způsobem signalizace! Anti-kolizní systém STILL můžete jednoduše napojit na LED projektory, které budou pracovníky varovat před nebezpečím jasně viditelnými, pulzujícími světelnými značkami. Přímo tam, kde nebezpečí hrozí, navíc v reálném čase. Místo náročného udržování a výměny bezpečnostního označení, které většina pracovníků ignoruje, dejte přednost nepřehlédnutelným piktogramům přesně v místě a momentě, kdy má pracovník věnovat ochraně zdraví a majetku nejvyšší pozornost. Projektory mohou nasvítit bezpečnostní signály například i na pohybující se břemena přenášená jeřábem.

Znak

Bezpečnost na míru

Každé pracoviště má svoje specifika a zajištění bezpečnosti nemůže být aplikováno přes kopírák. Náš anti-kolizní systém je proto otevřenou platformou, kterou je možné přizpůsobit na konkrétní požadavky každého klienta. Anti-kolizní systém STILL lze propojit i s jinými systémy na pracovišti. Kromě dat o pohybu lidí tak může systém vyhodnocovat třeba data o teplotě či hladině nebezpečných látek ve vzduchu. V případě opravdu nebezpečné události dokáže anti-kolizní systém komunikovat s definovaným kontaktem a předat okamžitě důležité informace, např. pomocí emailu nebo SMS.

Anti-kolizní systém v akci

Zajímá vás, jak vypadá implementace anti-kolizního systému STILL v praxi? Podívejte se na instruktážní video, kde se přehledně dozvíte o možnostech využití a výhodách našeho unikátního anti-kolizního systému.

Objednat